Hem
Anslagstavlan
Aktiviteter
Historia
Nuvarande
Framtiden
Bilder
Länkar
Gästbok

 

 Historia

 

Det ser ut som om Järvträsk under alla år har varit ett populärt ställe att leva och bo i. Inte så konstigt, med den fiskrika sjön, mycket vilt att jaga, fräscht rinnande dricksvatten, bra betesmark för renar, sedan för kor och får, fruktbar jord för bär och svamp, och sedan även för odling av potatis och annat.

Geologiska undersökningar visar att det fanns folk här för mer än 6000 år sedan. Äldst kända livstecknet är ett par stenålders yxor, som daterar från ca. 4000 år sedan och som nu ligger i museet i Skellefteå. Även fångstgroparna, som finns kring sjön, daterar förmodligen från samma tiden. Man använde dem för att fånga älgar och renar. När Samerna domesticerade renarna blev Järvträsk, som kallades Jerfvesjaur då, en av Samernas huvudvisten. Visten låg i sydvästra hörnet av sjön.

 

Nybyggarbyn

Kring året 1780 började kolonisationen i Norrland på allvar. Tack vare det ständiga krigandet var regeringen i stort behov av järn, guld och silver som fanns häruppe i stora mängder. Kolonisterna fick gratis mark i Lappland och friställning från skatter och krigstjänst. Den första registrerade nybyggaren i Järvträsk var en f.d. militär. Per Andersson Smed kom 1786 med hustrun Lisa och sönerna Johan, Karl-Fredrik och Lars. Gården som Smed byggde var början till det moderna Järvträsket och flera nybyggare följde. Från deras tid i början till året 1964 växte befolkningen i Järvträsk till 205 personer. Då fanns det 48 gårdar, ca. 100 kor och 10 hästar. Det fanns även en bensinmack i byn, en Konsumaffär, ett postkontor och en skola. Från 1964 blev det allt svårare för byns ungdomar att hitta jobb i närheten. Flottningen tog slut, kraftverket i Skellefteälven var färdigtbyggt och lantbruket blev allt mer mekaniserat. Många var alltså tvungna att flytta bort. Idag finns ca. 60 fastboende i byn, varav flera får kallas ättlingarna från 1800-talets nybyggarna.

 

Järvträskboken

För alla som vil veta mer om byn, människorna som byggde upp detta lilla samhälle och de ibland spännande och roliga händelserna från början i 1800-talet upp till 2100-talet, finns det Järvträskboken. På 184 sidor finns berättelser, fakta, gamla bilder med mer. Boken går att beställa genom att klicka här.